21 Dec 2017

Terugblik en Vooruitblik


Het is gewoonte, maar toch een mooie traditie, om elkaar aan het einde van het jaar een kaartje toe te sturen met warme groeten. Op de een of andere manier kijken we ook even terug en evalueren, vóór we vooruit kijken en gaan plannen.

Het is alsof het vorig jaar was, maar toch waren we in het voorjaar nog in Nederland. Wel eens waar vroor het toen nog af en toe 's nachts, maar de ontmoetingen waren warm. Toen we terug kwamen in Peru, hebben we alles weer vol opgepakt en hebben we vooral veel aandacht besteed aan de huiskringen, om daarmee buiten de muren van de kerk, Gods liefde met anderen te delen. Zo mochten we pas geleden nog met tien nieuwe mensen samen dineren en ze een Bijbels dagboekje voor 2018 kado doen. Na een paar jaar werken en sparen als gemeente, hebben we nu eindelijk reëel zicht op de koop van een stukje grond in de buurt van ons gehuurde lokaal, om een kerkgebouw en daarop studentenhuis voor jongeren uit het binnenland, te kunnen bouwen.

Wat betreft ons gezin, zijn we blij dat Christina's gezondheid stabieler is en dat ze geniet van het kinderdagverblijf, waar ze regelmatig heen gaat. Ze werd afgelopen week 2 jaar. Esther (bijna 6) heeft de kleuterschool afgerond met een groot feest en formele ceremonie met toga. Hier is dat de gewoonte. Ze begint nu uit zichzelf te lezen en heeft echt zin in de basisschool. Daarvoor moet ze nog even wachten, want het is bijna grote vakantie tot maart 2018.
Zelf hopen we een beter evenwicht te kunnen vinden tussen werk en thuis, zodat onze gezondheid er minder onder lijdt. Rust inplannen is ook een kunst! (en een noodzaak). Ook hopen we eindelijk te kunnen beginnen met de bouw van ons eigen huisje. Hierover schreven we al eerder op ons blog.

We zijn dankbaar voor ieder die met ons meeleeft, meebidt en ondersteunt. We zijn bovenal dankbaar aan onze Heer voor de kracht die hij ons geeft, iedere dag weer, en bidden voor wijsheid voor beslissingen thuis en in de kerk. Blijf in het nieuwe jaar ook in gebed met ons verbonden.

God geeft mensen nieuwe hoop en verwachting. En ik bid dat Hij jullie zal vullen met pure blijdschap en vrede door jullie geloof. Romeinen 15:13

Liefs uit Peru
Wilfredo&Judith, Esther&Christina

Christina´s verjaardag

Esthers "afstudeerceremonie" van de kleuterschool

Evaluando y Planificando


Es tradición, pero sigue siendo una buena costumbre, enviarse una tarjeta con saludos y buenos deseos a fines del año. De una forma u otra, también miramos hacia atrás y evaluamos, antes de mirar hacia adelante y comenzar a planificar.

A principios de año hemos visitado a las iglesias en Holanda, que están comprometidas con el trabajo que podemos hacer aquí en Cajamarca y en el campo. Un tiempo intensivo, pero lleno de reencuentros y encuentros con nuevos hermanos en Cristo. Este año hemos dado bastante énfasis al trabajo en los grupos familiares de Bet El, para compartir del amor de Dios con los demás fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Hace poco pudimos cenar con diez personas nuevas y darles un librito con devocionales diarios para el 2018. 

En lo que respecta a nuestra familia, nos alegra que la salud de Christina esté más estable y que ella disfrute de la guardería, a donde la llevamos regularmente. Ella cumplió 2 años la semana pasada. Esther (casi 6) completó el nivel inicial. Ella ahora está empezando a leer sola y realmente tiene ganas de ir a la escuela primaria. Para eso ella tiene que esperar aun un poco mas, porque casi ya entran en vacaciones hasta marzo del 2018. Nosotros mismos esperamos encontrar un mejor equilibrio entre el trabajo y el hogar, para que nuestra salud esté mejor. ¡Planificar tiempo de descanso también es un arte! (y una necesidad). 

Estamos agradecidos por todos los que siempre están pendientes de nosotros, nos acompañan y nos apoyan. Sobre todo, estamos agradecidos con nuestro Señor por la fortaleza que él nos da, todos los días, y oramos por sabiduría para cada decision en el hogar y en la iglesia. Manténgase conectados con nosotros en oración en el nuevo año.

Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13

Con mucho cariño,
Wilfredo y Judith, Esther y Christina

Cumpleaños de Christina

Ceremonia de graduación de Esther

1 Dec 2017

Bouwen aan de toekomst

Een eigen huis, een plek onder de zon…

We schrijven altijd over ons werk in Bet El en in het binnenland, maar veel minder over onze thuissituatie. Deze brief is daarin iets anders. Eigenlijk met een heel open vraag om hulp.

Een huis huren in Peru is vaak niet erg voordelig. Er is weinig bescherming voor de huurder en vaak gaat het onderhoud ook voor eigen rekening of gaat de huur ineens fors omhoog, omdat de eigenaar zelf schulden heeft, die hij wil aflossen. Het komt zelfs voor dat je na jaren er zomaar ineens binnen een maand uit moet, omdat de huiseigenaar er dan zelf in wil wonen. Daarom hebben we een aantal jaar geleden een stukje grond gekocht net buiten de stad, waar het nog betaalbaar was, om zelf een huisje te bouwen.

Bouw van het hek
Daarmee willen we heel graag beginnen. Dit jaar hebben we een omheining gemaakt en moesten toen stoppen om genoeg geld te sparen voor het huis. We hebben hard gespaard, maar we zijn er nog niet. Hypotheken, zoals in Nederland met lage rentes, bestaan hier niet. Daarom willen we je heel graag betrekken bij deze wens voor een eigen stekkie en vragen of je ons daarbij wil helpen: door te sponsoren, door anderen ervoor warm te maken, of er aandacht aan te besteden in een groep of kerk.

Dit huis is belangrijk voor ons, om de kosten van levensonderhoud te kunnen verlagen en het zendingswerk te kunnen blijven doen. Daarbij denken we ook aan de toekomst, omdat we in Nederland geen recht hebben op AOW en pensioen in Peru heel mager is. 

Hier heb je een idee over hoe het eruit zou komen te zien, 2 verdiepingen op ongeveer 100 m2.

Doorsnede 

Vooraanzicht
Het financiële plaatje

Wat het gaat kosten:
Kosten van de bouw kale huis: € 25.000,-
Kosten van afwerking (ramen, deuren, stuukwerk, sanitair etc.): € 25.000
TOTAAL: € 50.000,-
Als we kijken naar de oppervlakte van beide verdiepingen, komt dat neer op € 250,- per m2. 
Of € 500,- per m2 bebouwde grond. 


Wil je een steentje of m2 bijdragen? Dat kan!


Als je specifiek hiervoor een gift wil overmaken, zou het fijn zijn als je dat erbij vermeldt en/of via een e-mail laat weten. Giften voor speciale projecten zetten we altijd op een aparte rekening en is niet voor privégebruik. 


Belasting aftrekbaar op rekening van Stichting Zending&Gemeente 
ovv 027 Zendingswerk fam. Chuquiruna(-Prakken) 

ABN AMRO
Rekeningnummer: 607.78.24.12
IBAN: NL20 ABNA 0607 7824 12
BIC: ABNANL2A

of

ING Bank
Rekeningnummer: 2047678
IBAN: NL33 INGB 0002 0476 78
BIC: INGBNL2A
Heel hartelijk dank voor alle hulp! 

Wilfredo en Judith, Esther en Christina

9 Nov 2017

Wat is wijsheid?

Tijdens de afsluitende vergadering met alle leiders van de kerkjes van het binnenland hoorde ik broeder Agustin spreken met gezag en wijsheid; op een manier die ik niet eerder had gezien. Hij vertelde over hoe belangrijk Bijbels onderwijs is geweest voor hem en hoe het Woord van God levens radicaal kan veranderen. Hij glom bij het spreken over de studieboeken die hij gebruikt bij het bestuderen en onderwijzen over de Bijbel.

Persoonlijke relatie
Agustin is trots en blij met zijn nieuwe StudiebijbelWe leerden broeder Agustin kennen tijdens de medische behandeling van zijn dochter Ana in 2008. Via het Lilianefonds konden we haar helpen met het laten opereren van frommeloortjes, waarvoor ze voor langere tijd naar Lima moesten en ook regelmatig voor controle naar Cajamarca kwamen. Hij was toen al lid van de kerk in zijn dorp, maar ging pas in 2010 meelopen met het team van presbyters van onze organisatie. Toen is er iets in hem veranderd. Hij zegt zelf: “toen leerde ik God en Jezus pas kennen in een persoonlijke relatie”.

Harde werker

Agustin en zijn gezin in 2006
Agustin werd 65 jaar geleden geboren in een heel klein dorpje in het Andesgebergte: Oxamarca. Zoals de meesten in die tijd - en vaak nog steeds in de dorpjes - studeerde hij drie jaar basisschool om te kunnen lezen en schrijven, om daarna op het land te werken en bij te dragen aan hun arm gezin. Agustin is altijd een harde werker geweest. Zelfs in de weken dat hij met zijn dochter in Lima was, heeft hij alle tuinen van het klooster waar ze verbleven mooi gemaakt. Nu werkt hij net zo hard in “de tuin van de Heer”. Hij bezoekt alle kerken, waar hij soms meer dan 5 uur voor moet lopen, hij geeft onderwijs en bemiddelt met wijsheid in conflicten. Die wijsheid komt niet door titels of schoolstudie, maar door het levende Woord in hem. Wat een getuigenis!!


Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, dia aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Jacobus 1:530 Oct 2017

Dit hebben jullie ook voor mij gedaan.

En de Koning zal zeggen: 'Luister goed! Ik zeg jullie: toen jullie die dingen voor één van mijn minst belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie ze ook voor Míj gedaan.'
Matteüs 25:40

VIDEO22 Oct 2017

No greater love...

Gisteren was het talentenfestival van de school van Esther. En wat hebben we mooie talenten gezien! Dit was van de kleuterschool. Esther had de hoofdrol. Trotse mama!

4 Aug 2017

Binnenstebuiten

Tegenslag

“We hebben in totaal 13 op de lijst staan,” zei de voorganger van Sucre. Maandag belden we op, want vrijdag begon het jeugdweekend. De grens is altijd 60 deelnemers, omdat het anders echt te veel is voor ons (nog) kleine team van 3 mensen. Vorig jaar kwamen er bijna 70 en dan is de persoonlijke aandacht die we kunnen geven te weinig. We waren dan ook stomverbaasd dat er vanuit Sucre 8 waren en vanuit een ander dorp 5, dus 13 op de lijst... we rekenden voor dat weekend ook op de oppas voor Chris, want met haar anderhalf jaar en zin om de wereld te ontdekken, is het niet te combineren met een intensief programma. Een dag later hoorden we dat de oppas van Chris dat weekend niet kon. Toen ook nog ons derde teamlid zou af moeten haken door problemen op zijn werk, konden we niet anders dan bidden en anderen vragen om gebed. Er was een strijd gaande rondom de organisatie van dit jeugdweekend en die strijd zijn we aangegaan!

Verandering

We hebben vaak thema´s aangekaart als: “normen en waarden” en “ware liefde”, maar alles wat alleen maar uiterlijk correct gedrag is, verandert als je weggaat of anderen je niet zien. Veel van deze jongeren zullen later naar de grote stad vertrekken om te studeren of werk te zoeken. De meeste van hen gaan zelfs naar de miljoenenstad Lima. Ook al is het deel van het hetzelfde land, is het een andere cultuur en ze leren andere vrienden kennen. Dat is anders leven, denken en doen. Het geweten kun je vervormen, mits de verandering diep van binnen is gebeurd. Alleen een persoonlijke ontmoeting met Jezus kan je leven zo veranderen, verbeteren en verankerd in de waarheid doen staan. Dit kunnen ze meenemen, waar ze ook naartoe gaan. Het thema van het weekend was nu: IK GA HEM ONTMOETEN!

Ook al wisten we niet hoeveel er uiteindelijk zouden zijn, hoopten we dat er 40 jongeren zouden zijn om ze het evangelie duidelijk uit te leggen. Dat God levens verandert, dat God geneest, herstelt, vergeeft, dat niet alles ineens makkelijk zal zijn, maar dat leven met Jezus je verrijkt en je sterk maakt. Donderdag, één dag voor de aanvang van dit weekend, hadden we drie mensen die op verschillende momenten op Chris konden passen waardoor ze thuis kon blijven, had Abner gemeld aan zijn baas dat het nodig was dat hij meeging, ook was het een risico dat hij zijn baan kwijt zou raken en was de lijst deelnemers tot 54 gestegen!! De volgende avond zaten we met 55 jongeren in de kerk in Sucre. 

Openheid

We voelden de spanning, de geslotenheid van deze jongeren. Ze kletsten wel onderling, klierden en speelden, maar echt persoonlijk contact kregen we niet. Zaterdag hebben we een sport en spelmiddag gehad. Een gezin uit Nederland, dat twee weken met ons werk meeliep, heeft die middag verzorgd. Daarbij kwamen ze een beetje los. Zondagochtend hebben we het over vergeving gehad en over bevrijding van lasten uit het verleden. De Heer leidde het op een bijzondere manier, dat we in kleine groepjes hebben kunnen bidden en voor veel - op verzoek - ook persoonlijk. Het was de eerste keer, dat we het op deze manier deden, omdat het grote groepen zijn en ons team beperkt. Maar toen begrepen we waarom het eerst zo beladen had gevoeld. De verhalen van gebroken gezinnen, verlaten kinderen, geweld in huis, seksueel misbruik en overspel raakten ons diep. Je voelt je soms machteloos, maar tegelijkertijd dankbaar dat ze je in vertrouwen nemen en we samen kunnen bidden. De lokale voorganger, Marciano, heeft de namen opgeschreven van degenen die graag nazorg zouden willen. We blijven voor ze bidden. Bid je mee voor de jongeren in de Peruaanse Andes?

Fam Wolters uit Enschede-Nederland

Derde van links is Felix, jeugdleider van Sucre
Derde van rechts is: Jhonatan. Hij kwam uit Lima,
ruim 20 uur met de bus, voor dit jeugdweekend.

Aanbidding

Sport en spelGroep die deelnam aan het jeugdweekend

Wilfredo & Judith