1 Dec 2017

Bouwen aan de toekomst

Een eigen huis, een plek onder de zon…

We schrijven altijd over ons werk in Bet El en in het binnenland, maar veel minder over onze thuissituatie. Deze brief is daarin iets anders. Eigenlijk met een heel open vraag om hulp.

Een huis huren in Peru is vaak niet erg voordelig. Er is weinig bescherming voor de huurder en vaak gaat het onderhoud ook voor eigen rekening of gaat de huur ineens fors omhoog, omdat de eigenaar zelf schulden heeft, die hij wil aflossen. Het komt zelfs voor dat je na jaren er zomaar ineens binnen een maand uit moet, omdat de huiseigenaar er dan zelf in wil wonen. Daarom hebben we een aantal jaar geleden een stukje grond gekocht net buiten de stad, waar het nog betaalbaar was, om zelf een huisje te bouwen.

Bouw van het hek
Daarmee willen we heel graag beginnen. Dit jaar hebben we een omheining gemaakt en moesten toen stoppen om genoeg geld te sparen voor het huis. We hebben hard gespaard, maar we zijn er nog niet. Hypotheken, zoals in Nederland met lage rentes, bestaan hier niet. Daarom willen we je heel graag betrekken bij deze wens voor een eigen stekkie en vragen of je ons daarbij wil helpen: door te sponsoren, door anderen ervoor warm te maken, of er aandacht aan te besteden in een groep of kerk.

Dit huis is belangrijk voor ons, om de kosten van levensonderhoud te kunnen verlagen en het zendingswerk te kunnen blijven doen. Daarbij denken we ook aan de toekomst, omdat we in Nederland geen recht hebben op AOW en pensioen in Peru heel mager is. 

Hier heb je een idee over hoe het eruit zou komen te zien, 2 verdiepingen op ongeveer 100 m2.

Doorsnede 

Vooraanzicht
Het financiële plaatje

Wat het gaat kosten:
Kosten van de bouw kale huis: € 25.000,-
Kosten van afwerking (ramen, deuren, stuukwerk, sanitair etc.): € 25.000
TOTAAL: € 50.000,-
Als we kijken naar de oppervlakte van beide verdiepingen, komt dat neer op € 250,- per m2. 
Of € 500,- per m2 bebouwde grond. 


Wil je een steentje of m2 bijdragen? Dat kan!


Als je specifiek hiervoor een gift wil overmaken, zou het fijn zijn als je dat erbij vermeldt en/of via een e-mail laat weten. Giften voor speciale projecten zetten we altijd op een aparte rekening en is niet voor privégebruik. 


Belasting aftrekbaar op rekening van Stichting Zending&Gemeente 
ovv 027 Zendingswerk fam. Chuquiruna(-Prakken) 

ABN AMRO
Rekeningnummer: 607.78.24.12
IBAN: NL20 ABNA 0607 7824 12
BIC: ABNANL2A

of

ING Bank
Rekeningnummer: 2047678
IBAN: NL33 INGB 0002 0476 78
BIC: INGBNL2A
Heel hartelijk dank voor alle hulp! 

Wilfredo en Judith, Esther en Christina

9 Nov 2017

Wat is wijsheid?

Tijdens de afsluitende vergadering met alle leiders van de kerkjes van het binnenland hoorde ik broeder Agustin spreken met gezag en wijsheid; op een manier die ik niet eerder had gezien. Hij vertelde over hoe belangrijk Bijbels onderwijs is geweest voor hem en hoe het Woord van God levens radicaal kan veranderen. Hij glom bij het spreken over de studieboeken die hij gebruikt bij het bestuderen en onderwijzen over de Bijbel.

Persoonlijke relatie
Agustin is trots en blij met zijn nieuwe StudiebijbelWe leerden broeder Agustin kennen tijdens de medische behandeling van zijn dochter Ana in 2008. Via het Lilianefonds konden we haar helpen met het laten opereren van frommeloortjes, waarvoor ze voor langere tijd naar Lima moesten en ook regelmatig voor controle naar Cajamarca kwamen. Hij was toen al lid van de kerk in zijn dorp, maar ging pas in 2010 meelopen met het team van presbyters van onze organisatie. Toen is er iets in hem veranderd. Hij zegt zelf: “toen leerde ik God en Jezus pas kennen in een persoonlijke relatie”.

Harde werker

Agustin en zijn gezin in 2006
Agustin werd 65 jaar geleden geboren in een heel klein dorpje in het Andesgebergte: Oxamarca. Zoals de meesten in die tijd - en vaak nog steeds in de dorpjes - studeerde hij drie jaar basisschool om te kunnen lezen en schrijven, om daarna op het land te werken en bij te dragen aan hun arm gezin. Agustin is altijd een harde werker geweest. Zelfs in de weken dat hij met zijn dochter in Lima was, heeft hij alle tuinen van het klooster waar ze verbleven mooi gemaakt. Nu werkt hij net zo hard in “de tuin van de Heer”. Hij bezoekt alle kerken, waar hij soms meer dan 5 uur voor moet lopen, hij geeft onderwijs en bemiddelt met wijsheid in conflicten. Die wijsheid komt niet door titels of schoolstudie, maar door het levende Woord in hem. Wat een getuigenis!!


Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, dia aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Jacobus 1:530 Oct 2017

Dit hebben jullie ook voor mij gedaan.

En de Koning zal zeggen: 'Luister goed! Ik zeg jullie: toen jullie die dingen voor één van mijn minst belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie ze ook voor Míj gedaan.'
Matteüs 25:40

VIDEO22 Oct 2017

No greater love...

Gisteren was het talentenfestival van de school van Esther. En wat hebben we mooie talenten gezien! Dit was van de kleuterschool. Esther had de hoofdrol. Trotse mama!

4 Aug 2017

Binnenstebuiten

Tegenslag

“We hebben in totaal 13 op de lijst staan,” zei de voorganger van Sucre. Maandag belden we op, want vrijdag begon het jeugdweekend. De grens is altijd 60 deelnemers, omdat het anders echt te veel is voor ons (nog) kleine team van 3 mensen. Vorig jaar kwamen er bijna 70 en dan is de persoonlijke aandacht die we kunnen geven te weinig. We waren dan ook stomverbaasd dat er vanuit Sucre 8 waren en vanuit een ander dorp 5, dus 13 op de lijst... we rekenden voor dat weekend ook op de oppas voor Chris, want met haar anderhalf jaar en zin om de wereld te ontdekken, is het niet te combineren met een intensief programma. Een dag later hoorden we dat de oppas van Chris dat weekend niet kon. Toen ook nog ons derde teamlid zou af moeten haken door problemen op zijn werk, konden we niet anders dan bidden en anderen vragen om gebed. Er was een strijd gaande rondom de organisatie van dit jeugdweekend en die strijd zijn we aangegaan!

Verandering

We hebben vaak thema´s aangekaart als: “normen en waarden” en “ware liefde”, maar alles wat alleen maar uiterlijk correct gedrag is, verandert als je weggaat of anderen je niet zien. Veel van deze jongeren zullen later naar de grote stad vertrekken om te studeren of werk te zoeken. De meeste van hen gaan zelfs naar de miljoenenstad Lima. Ook al is het deel van het hetzelfde land, is het een andere cultuur en ze leren andere vrienden kennen. Dat is anders leven, denken en doen. Het geweten kun je vervormen, mits de verandering diep van binnen is gebeurd. Alleen een persoonlijke ontmoeting met Jezus kan je leven zo veranderen, verbeteren en verankerd in de waarheid doen staan. Dit kunnen ze meenemen, waar ze ook naartoe gaan. Het thema van het weekend was nu: IK GA HEM ONTMOETEN!

Ook al wisten we niet hoeveel er uiteindelijk zouden zijn, hoopten we dat er 40 jongeren zouden zijn om ze het evangelie duidelijk uit te leggen. Dat God levens verandert, dat God geneest, herstelt, vergeeft, dat niet alles ineens makkelijk zal zijn, maar dat leven met Jezus je verrijkt en je sterk maakt. Donderdag, één dag voor de aanvang van dit weekend, hadden we drie mensen die op verschillende momenten op Chris konden passen waardoor ze thuis kon blijven, had Abner gemeld aan zijn baas dat het nodig was dat hij meeging, ook was het een risico dat hij zijn baan kwijt zou raken en was de lijst deelnemers tot 54 gestegen!! De volgende avond zaten we met 55 jongeren in de kerk in Sucre. 

Openheid

We voelden de spanning, de geslotenheid van deze jongeren. Ze kletsten wel onderling, klierden en speelden, maar echt persoonlijk contact kregen we niet. Zaterdag hebben we een sport en spelmiddag gehad. Een gezin uit Nederland, dat twee weken met ons werk meeliep, heeft die middag verzorgd. Daarbij kwamen ze een beetje los. Zondagochtend hebben we het over vergeving gehad en over bevrijding van lasten uit het verleden. De Heer leidde het op een bijzondere manier, dat we in kleine groepjes hebben kunnen bidden en voor veel - op verzoek - ook persoonlijk. Het was de eerste keer, dat we het op deze manier deden, omdat het grote groepen zijn en ons team beperkt. Maar toen begrepen we waarom het eerst zo beladen had gevoeld. De verhalen van gebroken gezinnen, verlaten kinderen, geweld in huis, seksueel misbruik en overspel raakten ons diep. Je voelt je soms machteloos, maar tegelijkertijd dankbaar dat ze je in vertrouwen nemen en we samen kunnen bidden. De lokale voorganger, Marciano, heeft de namen opgeschreven van degenen die graag nazorg zouden willen. We blijven voor ze bidden. Bid je mee voor de jongeren in de Peruaanse Andes?

Fam Wolters uit Enschede-Nederland

Derde van links is Felix, jeugdleider van Sucre
Derde van rechts is: Jhonatan. Hij kwam uit Lima,
ruim 20 uur met de bus, voor dit jeugdweekend.

Aanbidding

Sport en spelGroep die deelnam aan het jeugdweekend

24 Jun 2017

Anders denken, anders doen.

Geraakt door een radioprogramma 

Hector is in La Quinua opgegroeid. Dit is een van de 16 dorpen van het district Oxamarca, waar we al sinds 2006 jeugdweekenden doen. Om naar La Quinua te gaan, moesten we altijd een paar uur omhoog lopen. We zijn er een paar keer geweest om de jeugdgroep daar te bezoeken, maar in die tijd deed Hector nog niet mee. Hij wilde niet veel met de kerk te maken hebben, had problemen thuis, keerde zich tegen zijn ouders en familie. Na de basisschool ging hij in Oxamarca naar de middelbare school, omdat er nog geen school was in zijn dorp. Eindelijk kon hij doen en laten wat hij wilde, want er was niemand die hem kon controleren. Dit had als gevolg dat hij bleef zitten. In de tussentijd was er een school in La Quinua gebouwd en moest hij terug naar huis, al had hij daar weinig zin in. Op een dag was hij, zoals altijd, aan het zoeken naar muziek op de radio, maar bleef ineens steken bij een preek. Het was of die woorden allemaal over hem en voor hem waren. Toen wist hij wat hij moest doen, hij gaf zijn leven aan God en vroeg Hem om hem te leiden in alle keuzes die hij verder zou moeten maken. Om te beginnen met het herstellen van de relaties binnen de familie.

Leegte

Hector maakte de middelbare school af en kwam naar Cajamarca om verder te studeren. Zelfs in de keuze van opleiding en Universiteit heeft hij duidelijk Gods leiding ervaren. Na een moeilijke tijd van beproeving en verleiding in de stad, besloot hij toch weer op zoek te gaan naar een kerk. Hector had gemerkt dat feesten of relaties met meisjes die leegte in hem niet konden vullen. Hij was de vrede kwijt geraakt, die hij ervoer toen hij besloot Jezus te volgen. Hij bad tot God en die maakte hem beetje bij beetje duidelijk wat hij moest opruimen in zijn leven.

Terug naar Oxamarca

Toen Hector in de gemeente Bet-El kwam, zag hij een vrouw vooraan spreken en ging ervan uit dat zij de voorganger was. Tijdens het verjaardagsfeest van de kerk in maart, toen wij in Nederland waren, werd een groet van de ons gepresenteerd. “Hé”, zei hij, “die ken ik!” Ooit was hij bij een jeugdweekend geweest in Oxamarca. Dat was hij nooit vergeten.

Twee weken terug hebben wij hem mee terug genomen naar een jeugdweekend met 55 jongeren. Dit keer om mee te helpen. Het thema: ik ga Hem ontmoeten. Want zonder een persoonlijke ontmoeting, een vriendschap met Jezus, zijn alle veranderingen uiterlijk en normen en waarden veranderlijk. Hij heeft nu zijn getuigenis met zijn dorpsgenoten mogen delen. Wat zijn Gods wegen toch wonderlijk!
Vergeving
Groepsfoto tijdens het jeugdweekend


Voorgangers in Oxamarca: 
Gilmer en Enedina.
Bid voor hun werk met de jongeren.

Wilfredo helpt bij een praktische workshop
over hoe God levens verandert in de Bijbel22 Apr 2017

Ontmoetingen

“Daar zal ik jou ontmoeten om met jou te spreken.” Exodus 29:42b
Ons verlof zit er bijna op. Het bezoek aan Nederland staat altijd in het teken van ontmoetingen. Ontmoetingen met verschillende gemeentes die het werk in Peru ondersteunen, ontmoetingen met broeders en zusters die bij ons persoonlijk betrokken zijn, ontmoetingen met familie die we om de 2-3 jaar zien en ontmoetingen met vrienden en vriendschapen die ondanks de afstand en tijd, nog altijd blijven: vriendschappen die we thuis in Cajamarca vaak moeten missen. Toch is er maar één soort ontmoeting die je leven totaal kan veranderen en vullen, en dat is een persoonlijke ontmoeting met God zelf. 

Ik werd bepaald bij de tekst van Exodus 29:42-43 toen ik me voorbereidde op ons verlof. God heeft iedere gemeente waar we waren specifiek aangesproken. We hebben gemerkt dat Hij die ontmoetingen al had voorbereid, om aan te sporen en te bemoedigen. We mochten zien dat gebroken relaties binnen de kerken hoop op herstel kregen. 

We zien in de Bijbel dat God zelf naar ons toe komt en een ontmoeting met ons wil hebben. Waarom? Hij wil de omstandigheden van ons leven veranderen, zoals hij dat deed bij de Samaritaanse vrouw. Jezus ging speciaal door Samaria heen voor haar, om haar het levende water te geven. Maar God wil ons ook ontmoeten, omdat hij ons hoop en herstel wil geven, zoals hij dat bij Petrus deed. Petrus was verslagen en beschaamd toen hij zijn Meesten verloochend had, maar Jezus had al aan hem gedacht, toen de engel zei dat de vrouwen in het bijzonder aan aan Petrus moesten vertellen dat Jezus was opgestaan. En God wil vooral een ontmoeting met jou hebben, om iedere dag, door zijn Woord heen, tot jou persoonlijk te spreken. Begin gewoon de Bijbel te lezen en je zult het zien!

Schoolproject

We mochten een interview geven voor Metterdaad Project – EO Radio 5 Live op zaterdag 14 april. Daarin hebben we mogen vertellen over twee projecten waar we al jaren aan meewerken in Cajamarca: schoolpakketten voor de basisschool kinderen van de kerkjes in het binnenland en prestatiebeurzen voor de middelbare school kinderen van armere gezinnen. Wil je daar meer over weten of het project financieel steunen, kun je op EO live Radio 5 of Metterdaad projecten van de EO kijken. Project: Investeren in de toekomst met schoolpakketten en beurzen.Wilfredo & Judith